Nhờ trợ giúp từ khóa mất top!

Hôm nay em có hỏi về nhân nguyên vì sao từ khóa mất top hêt, và hôm nay em kiểm tra lại toàn bộ site thì không phải mất toàn bộ mà khoảng 90% từ khóa là trang 1 gg nay là từ trang 5 trở lại đi.
This is love is the one of the week and, các bác cho em phương án để đưa từ khóa trở lại với.
Site em is site about du lịch ở từ khóa các bác nhé.

.